Connect with us

Literary

Malayo pa ang umaga

Kaming simula pagkamulat ay kabiyak na ng lupain,
bakit agarang nilipol palayo sa baybayin?
Ang paggising ng kanyang tumutunaw na ningas,
patuloy ang mahapding pagdaloy hanggang panaginip.

Published

on

Dibuho ni Tricia Jardin

Tao at kalikasan,

pinagbigkis na kaluluwa’t tinubuan,

mitsa’t ningas ng yumayabong na kalinangan,

dugo’t pulso ng mga nananahan.

Noo’y lulan nitong buklod

ay lawang mapagbigay,

hanging sinala muna’t hinimay

ng kapaligirang luntian pa—

agapay ang isa’t isa 

sa paghinga’t pag-usbong ng mga punla.

 

Kay tulin ng galamay na puminta sa kalangitan—

ang kanbas ay ginapangan ng masidhing kalamlaman.

Bago pa halikan ng araw ang guhit-tagpuan,

nauna nang sumiping ang abo sa mga nasisinagan.

 

Kaming simula pagkamulat ay kabiyak na ng lupain,

bakit agarang nilipol palayo sa baybayin?

Ang paggising ng kanyang tumutunaw na ningas,

patuloy ang mahapding pagdaloy hanggang panaginip.

Hindi matahimik

ang aming mga dalangin

Paanong ibubulong sa nakakasulasok na hangin,

kung sa singhap ko’y panganib ang nakahain?

Nasaan na ang kanlungan? Ano ang kapanatagan?

Kailan makakauwi sa aming mga tahanan?

 

Sa pag-alala ng mga araw bago ang ligalig ng pagkulo,

ang mga itinanim ay tiyak na babalik sa hapag,

ang mga bukas ay hindi purong balisa ang pasan,

ang taguan ng mga bata’y sa isa’t isa,

at hindi sa kabog ng dibdib na tatayain sila;

hihimbing ang kanayunan sa saliw ng mga kuliglig—

heleng aamo sa pagal ng maghapon.

 

Ngayong ang bungangang matagal nang huminahon

ay sumusuka ng babalang nakaguhit sa langit,

ang mga nakabaon sa lupa’y nilisang pilit,

ang almusal sa umaga’y sumamo’t pananalig,

ang bagong kalaro ng mga supling

ay kalahating mukha lamang ang sumisilip;

sandaling idlip lamang ang pinahihintulutan—

‘di maaaring pikit-mata sa susunod na paglisan.

Comments

Literary

Nagmamahal, Anak ng Bayan

Ang mga bituin at araw na sa iyo nakaburda,
walang kawangis sa giting at pagkakaisa
Alab ng pusong buwis ay huling hininga,
ningas ng pag-irog sa kalupaang sinisinta

Published

on

Dibuho ni Tricia Jardin

O aming sansinukob ng kamulatan,
sa’yo’y lugod ang luwalhati’t paggalang
Mahal naming kandungan ng pangarap
Ang bukas nami’y sa iyo ang tanaw

Dalisay ang puri mong hindi mabahiran
ng sinumang mangahas na ika’y sugatan
Nakaukit na sa lahing pinaglaban
ang mamatay para sa iyong pangalan

Ang mga bituin at araw na sa iyo nakaburda,
walang kawangis sa giting at pagkakaisa
Alab ng pusong buwis ay huling hininga,
ningas ng pag-irog sa kalupaang sinisinta

Lingkis sa ugat ng mga dapat mabatid
ang kilusang sinimulan ng mga ninunong kapatid
Lahat tayo’y supling ng Inang mahabagin
Susugod, malulumpo
Kakambal na ang panulat at patalim

Ang dangal ay mananatiling nakatalaga
Hindi ipagpapalit ang mga siglong pag-aalsa
sa tinik na nananalaytay sa lalamunan,
sa mapanglamang dayuha’t kababayan

Ikaw na s’yang duyang nag-aaruga
sa lipi ng bayang kislap sa Silangan
Ang bawat tibok ng aming pulsuhan,
dugo’t pawis para sa tapat na limbagan
ay hindi magpapalupig sa anino ng sinuman
Walang higit na mas makapangyarihan
sa sinumpaan ng makabayan

Comments

Continue Reading

Literary

A Letter To Cupid

He was sure that the man was perfect for her but why did she walk away? Cupid checked his arrows to see if they work. With his target locked, he released the string with grace and let the arrow flew through the wind and into a man’s heart.

Published

on

Artwork by Tricia Jardin

When Corazon was young, her mother told her a story about a being named Cupid, she said that he was sort of an angel that shoots people with arrows and if you get shot by him, you instantly fall in love. As a child, Corazon was awestruck by romance, especially how people would buy flowers, chocolates, and huge stuffed bears for their partners. 

Growing up, she wondered about love, she fell hard and fell out of it in the same way. She was convinced that it wasn’t entirely her fault, maybe Cupid had a bad aim that led her to a bit of misfortune. If there was a list of ex-lovers, hers would be long enough to wear as a scarf.

Corazon had a heart like a child’s, even in her twenties, she still looked at the world with wide-eyed innocence. One morning while walking in the neighborhood streets, she bumped into someone. Her mind immediately made everything pink. The air felt nicer, the warm rays of the sun made their faces glow golden, “his smile could launch a thousand ships” she thought. The man asked for her name. Instead of her name, she said “Have a nice day” as she scanned the area like she was looking for something––or someone then continued to walk away leaving the man confused.

Cupid was fond of Corazon, he liked the way she beamed at everyone, charming them with her innocence. He still remembered the time when Corazon’s mother told her about him. Nothing is purer than a child’s amazement at something so complex, he thought. He followed her around and tried to strike anyone who he thought might be perfect for Corazon which was a mistake. He couldn’t help it, he wanted her to meet somebody badly.

Corazon’s action shocked him. He was sure that the man was perfect for her but why did she walk away? Cupid checked his arrows to see if they work, they are sharp and filled with magic, he tested them out on a few pedestrians walking by. With his target locked, he released the string with grace and let the arrow flew through the wind and into a man’s heart. In the same direction came a woman, with excitement, he aimed at the woman and once again shot an arrow. He watched the two move closer to each other. 

There was nothing wrong. His bow and arrow worked fine. Was Corazon immune from his powers? 

“I’ll try again tomorrow.” he said with eagerness and flew home. 

Corazon grew tired of love and the things that come with it but more importantly, she was convinced that Cupid meant more harm than good. She wanted him to stop meddling in her life. So, she grabbed a pen and paper and started to write a letter. 

Dear Cupid, 

I suppose you already know my sentiments. You are an archer with good aim and every time you strike me, I can feel it. I have been feeling these since I can remember. You’ve given me countless possible forevers but they don’t feel real at all. Love is complex and relationships don’t have to be on life support. Getting struck once or twice is enough but if you get struck more than a hundred times, the heart goes weak and so does the mind. You see, I was thinking that it would be best if you stop now. You have done quite enough and for that, I give my thanks. Sometimes, I know you mean well but now, I am not sure anymore. There’s this feeling inside of my chest that keeps telling me that nothing is genuine anymore. Maybe I need some time alone, to say the least. 

Sincerely, 

Corazon

After reading the letter––Corazon’s last plea, Cupid puts down his bow and arrow and retires for good despite being heartbroken. He still looks over Corazon from time to time. He witnessed her walk down the aisle, marrying a good man and finally settling down. 

Comments

Continue Reading

Literary

A blood-partner for life

A blood-partner in life once told me that at the very long road that we continued to walk over, everyone seeks their individualities and ends up being alone at some point for it was what she said—essential.

Published

on

Artwork by Tricia Jardin

Counting the time that is headed towards the day where love seemingly arises and everyone is seemingly enjoying the moment with their loved ones are about to come. A blood-partner in life once told me that at the very long road that we continued to walk over, everyone seeks their individualities and ends up being alone at some point for it was what she said—essential. Kind of ironic that her next words contradicted her first statement by stating that the process of it is just what makes us feel alone, for we focus on achieving for ourselves, for moving forward for sometimes, selfish reasons. But the truth is, we are never alone.

Humans are social beings, even with people who hated other people, we are still very connected to one another. The paths that we take are all terrifying, and the absolute lack of knowledge on to what lies ahead is what makes us hold on to our edges and halt at some point, but someone will always press our gears and move us. May it be an event that was made possible by people, a person who inspires, a person who was damaged and we take pity, and even a person who was already gone can push us to keep moving forward.

If not a lot, that are some of the few things that I learned from her and kept on believing even after a decade. I had faith in her that there are some things that won’t forever go smoothly as I would expected, but it is okay to stop, to relive of the people who made me reach this far. The memories of comfort and serenity were enough to ease the pain of a burning resolution, that is why sometimes we burn-out because of the excessive will of selfishness that only centers our ego and pride. Soothing me from my combusting, bright resolve is someone who will never go extinct from my memory, and cheesy it might sound—from my heart, also. A blood-partner that is existent as long as I continue to crawl, walk, run, and stop in my path.

Today, I am standing beside a polished gray rock along with my parents, visiting a day earlier from what should be the day of visit. Her name is engraved on the smooth concrete and I, with my mother and father recalls the days that she was standing with us. On the one-day early from the day of love and hearts, we stood watching, and in unison, we said: Happy Valentines, Ate.

Comments

Continue Reading

Trending