Connect with us

Blogs

Payo sa Yosi

HABANG ang mundo natin ay napupuno ng mga hindi kanais-nais na mga gawain na sinusubukan ng mga tao, tiyak na hindi matatanggal ang paninigarilyo sa listahan.

Published

on

     HABANG ang mundo natin ay napupuno ng mga hindi kanais-nais na mga gawain na sinusubukan ng mga tao, tiyak na hindi matatanggal ang paninigarilyo sa listahan. Sabi sa isang pag-aaral, sa buong mundo raw ay isa sa limang tao ay naninigarilyo o nakaranas nang manigarilyo.

     Huwag na tayong lumayo at tutukan na lamang natin ang problema ng paninigarilyo sa ating unibersidad. Kahit nagpataw na nang mahigpit na patakaran ang paaralan, meron pading mga mag-aaral na hindi kayang makalakihan ang kanilang gawi. Gayunman, bago natin husgahan ang mga maninigarilyo ay kailangan natin nang pananaw ng isa upang maliwanagan tayo sa kanilang dahilan.

“Napilitan ako dahil sa kaibigan”

     Marahil, ang ating bansa ay puno ng pala-kaibigan na tao, at sa sobrang pagmamahal natin sakanila ay pati mga gawain nila ay atin ding tutularan. Sa tinatawag natin sa ingles na “peer pressure”, nagsisimula ang pag-usisa natin sa isang bagay. Minsan sinasabi pa ng mga ito na “walang masama” sa pag-subok ng bago lalo na ngayong kolehiyo na lahat ng nasa paligid mo ay may iba ibang interes at ugali.

     Tandaan natin lagi na mayroon tayong kapangyarihan na pumili at husgahan kung tama ang isang sitwasyon o hindi. Sa lahat ng bagay, dapat ginagamitan ito ng masusing pagpa-pasiya. Kung ano man tayo ngayon ay huwag mawawala sa isip natin na bunga ito lagi ng ating desisyon.

“Problemado ako noon eh kaya sinubukan ko”

     Kasabay sa paglaki nating lahat – lalo na sa mga nagbibinata at nagdadalaga, marami tayong ikinahaharap na mga problema, maging pinansiyal, pamilya, personal o kahit ano man. Minsan ay sa patung-patong na problema na hinaharap natin ay naghahanap tayo nang libangan o pampatanggal sa sakit ng ulo. Ang sigarilyo ay nilalagyan ng kemikal na pang pa-kalma ng isip at lumuwag ang tension na ating nararamdaman, kaya naman ito ang tinatakbuhan ng mga problemado imbis na gawan ng paraan ang kanilang suliranin.

“Wala lang… Sinubukan ko lang”

     Sa kawalan din ng magawa o sa sobrang pagka-inip ay tiyak na may matutuklasan tayong bago. Pero imbis na maganda ang ating ma-diskubre, minsan ito’y ikaka-pahamak pa natin. Sa oras na makasanayan na nating gawin itong “bagong na-diskubre” natin ay hindi na natin ito titigilan kahit pa alam natin na masama ito.

     Pero di lang naman ang bunga nang kanilang bisyo ang dapat alamin pero kung paano din itigil ang nakaka-matay na gawaing ito. Maraming paraan ngunit hindi ito madaling kamitin sapagkat ang bisyo ay hindi dumi sa katawan na pwede nalang natin hugasan at tanggalin sa isang ligo, ito ay kailangan din ng oras at nang tamang proseso.

READ  Organization leaders face change

“Kung di mo kayang itigil, wag mo nang impluwensyahan ang iba”

     Kung alam mo nga naman na ito ay bisyong di ka-nais nais, ay wag na nating himukin ang iba na subukan ito dahil hindi lamang sinisira mo ang iyong kalusugan pero pinipigilan mo din magkaroon ng maayos na pamumuhay ang iba.

     At kung maninigarilyo sa publikong lugar, siguraduhing malayo tayo sa paningin ng iba lalo na sa mga kabataan. Isa pang dahilan ay hindi lahat, gusto ang amoy ng usok galing sa sigarilyo. Mag-bigay galang din tayo paminsan-minsan.

“Mag-set ka nang mga araw na iiwasan mong manigarilyo”

     Napipigilan din ang bisyo kung aaksuyunan natin ito ng pa-unti onti. Mag-laan man lang ng kahit dalawang araw o tatlong araw na hindi ka maninigarilyo at pag nakasanayan mo na ito, at padami ng padami ang araw na natitiis mong hindi ka naninigarilyo, sigurado na makaka-gawian mo na ito at balang araw ay makakatigil ka na din nang walang alinlangan.

“Lahat tayo kayang tumigil kung gugustuhin!”

     Bago natin gawan ng paraan ang isang matinik na sitwasyon, siyempre ang pangunahing kailangan ay ang motibo para gawin ito. Kung gusto mong tumigil kailangan gustuhin at sa kagustuhan na ito ay kailangan natin gumalaw para may pagbabagong maganap.

     Kung sasabihin natin agad na hindi natin kaya, siyempre hindi talaga natin magagawa dahil negatibo na agad ang pag-iisip natin. Hindi rin pwede na hanggang salita lang tayo at walang gawa dahil hindi rin tayo makaka-kita ng pagbabago sa ating sarili.

     Ang paninigarilyo ay kasama sa pagkamulat natin sa panibagong mundo na kinakaharap natin. Hindi naman sa pinipilit ang mga mambabasa na tumigil pero isipin din natin ang ating kalusugan at kung ano nalang iisipin nang mga tumitingala sa atin. Ang unibersidad natin ay tahanan nang mga indibidwal na may iba’t-ibang pag-uugali at sistema kaya sila’y bigyan natin ng respeto sa kanilang pang-personal na gawain at desisyon.

     Bilang isang mag-aaral at anak, hindi ba’t mas mabuti kung gagastahin nalang natin ang pera natin at uubusin ang oras natin sa makabuluhang mga bagay? Kaysa sa ibuhos natin ito sa isang bagay na alam nating pagsisisihan din natin sa huli.

     “Walang masama sa manigarilyo”—Masasabi mo lamang ito hanggat di mo pa nararamdaman ang mga pagbabago sa iyong sarili at pamumuhay.

Mula kay Vincent Bren S. Tajor
Litrato mula kay Genevieve C. Aguilan

 

Comments

Blogs

5 things you should know about breast cancer

How important is it really to be aware of the second most common cancer among women? Here are five things you must know about breast cancer.

Published

on

Photo by Angiola Harry from Unsplash

Along with hues of orange and black, the month of October is almost always stained in pink to raise awareness for breast cancer. Through social media and offline campaigns, the perspective on women battling breast cancer has greatly improved. But all merch and aesthetics aside, how important is it really to be aware of the second most common cancer among women? 

According to the World Health Organization, approximately 2.1 million women are diagnosed with breast cancer annually, making it the leading cause of cancer-related deaths among women. In the Philippines alone, breast cancer accounts for more than 17 percent of cancer-related cases in both sexes. This statistic puts the Philippines as the country with the highest prevalence of the disease in Asia and ninth globally. The Philippine Society of Medical Oncology reported that three out of 100 women will get breast cancer before age 75 and one out of 100 will die before reaching 75.

Despite the magnitude of the disease, its exact cause remains an enigma to many medical experts. We can still be on the winning end of the battle through breast self-exams that lead to the early detection of the disease. However, not many are aware of this advantage, which makes the awareness surrounding breast cancer even more important as it helps increase one’s chances of survival. 

1. Check your breasts once in a while

Photo courtesy of Queen V

Breast cancer is most often asymptomatic, but conducting breast self-exams a week after your menstrual period starts is key towards its early detection. Like relationships, breast cancer has red flags that one must not ignore. When examining yourself, check if there are unusual changes in the size, shape, or appearance of your breasts such as dimpling or a rash on the nipple. Lumps and discomfort in one breast are also equally important symptoms that one must look out for. A list of other symptoms as well as a guide on how to properly examine your breasts are included here

If you see or feel one of these things on your breast, do not panic and, most importantly, do not self-diagnose. Instead, call or visit your doctor as they know how to deal with the situation better compared to your 10-minute Google search. 

2. Know and avoid the risk factors

Photo courtesy of Cape Breast Care Clinic

Although the causes are unknown, there are factors that increase one’s risk of developing breast cancer. Age and gender are among the most common with women aged 50 and above being at a greater risk. Family history is another factor since mutations in the genes that contribute to its pathogenesis can be inherited by one’s offspring. 

While these may be things beyond our control, there are other factors that we can control, such as weight, diet, and lifestyle habits. Maintaining your body weight within the healthy range through exercise and proper diet can help reduce the risks of breast cancer. As much as it can be a stress reliever, frequent alcohol consumption can drastically alter one’s estrogen levels and damage the DNA in cells.

3. Breast cancer can also affect men

Photo courtesy of WebMD

While this may come as a surprise to many, men can also develop breast cancer because they too have breast tissue. However, the odds are lower because male breast cancers account for less than one percent of reported diagnoses. Men are also advised to check their breasts while taking note of the same unusual signs and symptoms.

One in a thousand men are diagnosed with the disease not only because of the lower risks, but because its warning signs are often overlooked upon and only viewed as a cancer that exclusively affects women. When symptoms become apparent, men are encouraged to consult their doctors without hesitation. 

4. Screening saves lives

Photo courtesy of Getty Images via TIME Magazine

Screening saves lives as much as self-exams do.

READ  Camaraderie in the Midst of a Dystopian Society

Modern technology and scientific methods, such as mammography screening and magnetic resonance imaging (MRI), have paved the way for improved diagnosis of breast cancer even in its early stages. Breast cancer detected in its early stages can be effectively treated and leads to higher chances of survival. Women at greater risk of developing it are advised to go for screenings, but the frequency often depends on the age group they belong in. Likewise, it is highly important to talk with your health care providers for the course of screening plans for you. 

5. Early treatment could save your life

Photo courtesy of Healthline

Do not hesitate to seek treatment! The most common course of treatment for early stages are done through a combination of radiation therapy and chemotherapy which help increase one’s survival rate over time. 

In cases wherein therapy may not be the best option considering the stage of the disease, a lumpectomy (breast-conserving surgery) or mastectomy (breast removal surgery) is done. However, a significant number of women choose to not undergo the latter in fear of being stigmatized by society. 

Indeed, the nature of the treatment has significant impacts on one’s body image, but it is also important to know that losing one’s breasts to cancer does not rid them of their femininity or masculinity.

Cancer is not often brought up because many see it as a death sentence. Although a silver bullet against cancer is yet to be found, research and medical advancements put the odds in our favor. It is possible to live with cancer, but it is more possible to overcome it. Part of that triumph lies within our willingness to educate ourselves and others about it so that we would be able to make the necessary health and lifestyle changes, and grant ourselves a better future. 

Comments

Continue Reading

Blogs

Filipinx in your area: Should ‘Filipinx’ become the new Filipino?

Published

on

Fernardine Hernandez/TomasinoWeb

One of the things which utterly makes the Filipino language endearing are words such as siya and ikaw as a manner of referring to a person outside the conversation. Likewise, we refer to the persons in our family as anak, kapatid, kabiyak, and the likes. These words fully realize that the Filipino language is peppered with gender-fluid words — a stark contrast from other languages with distinct genders. 

On this basis came, however, the confusion for using words such as “Filipinx” and “Pinxy”. These terms weigh a lot of meaning and none at all — depending on which lens a person perceives it that we begin to question: where do we draw the line of political correctness?

Understanding the “Filipinx” Movement

In a recent report, the term Filipinx and Pinxy have both been recognized by an English language platform, Dictionary.com, alongside Filipino/a, Pinoy, and Pinay. These terms have been dynamically integrated into the language, mostly by Filipino immigrants and members of the LGBTQIA+ community residing abroad. 

The emergence of the Filipinx term was heavily influenced by the “Latinx” movement. Introduced by progressive Hispanic youths, the term “Latinx” is widely used by media outlets to address the pan-ethnic groups and the spectrum of genders in the Hispanic population. Eventually, the term became acknowledged across the globe; however, it was met with certain clauses, such as the deliberate disregard of Spanish and its gender-specific language. 

This accentuates how people, whether involved in the discourse of “Latinx” or “Filipinx”, are met with the initial reactions of resistance, especially when familiarity is displaced. 

While “Filipinx” and “Pinxy” are names utilized by Filipino immigrants, the online dictionary’s definition of the term scopes all inhabitants of the country, which enrages most citizens in the Philippines. 

Social media discussions regarding the use of the term were echoed with confusion and displeasure as they argue that the “Filipinx” neology, as suggested by Filipino immigrants, seems to further put distance to their axes and the axes of social narratives of Filipinos here in the Philippines. Moreover, many argue that the whole conversation on “Filipinx” is believed to conjure only from the immigrants’ penchant for the glittering culture of the Philippines—an occasional cultural immersion with tangible quirks in form of adobo and Filipino moms—coupled with a distant understanding of the struggles of the people. 

On the other hand, the proponents of “Filipinx” seek to elaborate on the relevance of the term most importantly in a colonial-bred culture. Discussing the topic of Filipinx from the lens of an immigrant, AnneMarie shared in her blog how the Filipinx movement, like Filipino, came from the desire to be seen and not to be caged from oppressive systems hand-picked by Western ideologies.  

“Both the terms Filipino and Filipinx stem from this desire to carve out an identity and from a movement resisting oppressive systems,” the blogger said. 

The Filipinx movement also touches the discourse on gender-inclusivity as it acknowledges and respects the non-binary citizens of the Philippines both here and abroad who, for so long, struggled with identifying themselves from traditional impositions. 

The people who refuse to veer away from “Filipino”, however, were quick to point out that the term is a collective nomenclature for citizens born of Filipino parents, regardless of any distinctive factor such as gender and place of birth, thus a particularly irrelevant discussion. 

The Language of Colonialism

READ  Humans of Manila International Book Fair

Gender-neutral terms, nonetheless, do not wholly define the aspects of our language. As our history is interlaced with the colonial narrative, our culture exists as an amalgamated system of beliefs and traditions. Examples are the word “Filipina,” as a determiner of a Filipino woman, and a roster of professions that end in -o and -a, are all indicative of the influence of Spain’s gendered-language in our vernacular. 

Furthermore, the introduction of certain adjectives nitpicked from folklores such as maganda for babae and malakas for lalaki; looped phrases of “Kay babaeng tao” and “Kasi lalaki eh” all hold a subtle nuance of gender-exclusivity. Whether these were inherent or more likely imposed from the systems of patriarchy, there exist varying gender identifiers in our language—-which ultimately breathed life to terms such as Filipinx and Pinxy that challenges to disrupt them. 

The Middle Ground 

In an interview with Prof. Galileo Zafra Ph.D., the former director of Sentro ng Wikang Filipino of the University of the Philippines, he emphasized the emergence of Filipinx in today’s context. 

Ang pangangailangan ng paggamit ng wika o isang aspeto nito ay nakabatay sa kung may nakikitang pangangailangan dito ang lipunan o ang mga espesipikong grupo o sektor ng lipunan,” he said. (The emergence of a lexicon is based on a need from the society or a specific group in the society.)

Filipinx and Pinxy, regardless of its unfamiliarity and their weird roll-of-the-tongue sounds, encompasses the axial culture of the global diaspora spurred from the need to be recognized and seen. While it cannot be completely received, in essence, they are determiners of narratives that are as substantial as our narratives in the Philippines. Their existence does not mean invalidation of our history. These are not an erasure of Rizal’s revolutionary stance of owning the term Filipino from Spanish-bred citizens of the Philippines during the nineteenth-century; rather, these terms are taking space and planting themselves as part of the whole language and cultural dynamic—one which we are continuously writing and rewriting each day as our own, despite the vivid bouts of oppression from post-colonial systems. 

In the grand scheme of things, the core of the discourse is anchored not on the question of what we collectively call and identify ourselves as, but a question of how we craft our identities to become worthy narrators of the country’s story. One must fully understand that the Philippine narrative is composed not only of the plethora of quirks that we take pride in. More importantly, it  is composed of the grapples of each marginalized sector that ultimately tests the lengths we can go to, from the lenses of our privileges, to wrestle the systems that cease our identity.

Comments

Continue Reading

Blogs

Enola Holmes: Effecting Change through Actions and Words

This take on the Sherlock story presented the adventures of Enola in between Fleabag style narration and the British suffragette movement in the 19th century. 

Published

on

Screengrab from 'Enola Holmes'

Change does not happen quietly. It is brought upon by the sound of a crowd marching on the streets, through the loudness of people’s unified cause, through a society’s collective action. Change arrives when people’s actions and voices are seen and heard.

The film Enola Holmes showed how one can effect change through its title character. Adapted from Nancy Springer’s Enola Holmes Mysteries series, this Harry Bradbeer film features Sherlock Holmes’ (Henry Cavill) younger sister Enola (Millie Bobby Brown). This take on the Sherlock story presented the adventures of Enola in between Fleabag style narration and the British suffragette movement in the 19th century. 

Set in 1884 England, the film centered on Enola’s journey of finding her mother Eudoria (Helena Bonham Carter), who vanished on her 16th birthday. After leaving home to find her mother, Enola met Viscount Tewkesbury (Louis Partridge), a young lord who escaped from his estate. Soon after, Enola became entangled in a conspiracy concerning Tewkesbury, deciding to put her search mission on the backseat as she tried to protect this “lost soul” from his pursuers.

Enola is “unlike most well-bred ladies.” She does not conform to the standards for women in Victorian England society. Her mother taught her many skills from cryptography to martial arts. She scoffed at the idea of marriage as a woman’s life goal. She was also the one doing the saving instead of the man. Her loudness in action, her refusal to fit in society’s mold, and her blatant rejection of the “damsel in distress” trope emphasizes her fight for her independence. 

“[I] was never taught to embroider. I never molded wax roses, hemmed handkerchiefs,  or strung seashells. I was taught how to watch and listen. I was taught to fight. This is what my mother made me for.”

The changing British society was also highlighted, with a focus on British suffragette movement in the middle and  late 19th century. Back then, women were not allowed to vote and were only granted voting rights in 1918 for women over 30 and in 1928 for women over 21. Aside from Enola’s search for her mother, the women’s suffrage movement is one of the driving forces of the movie, with the movement prompting Eudoria to fight for Enola’s future. This heavy focus on women’s rights contextualizes Enola’s character arc as she navigates a society that puts women at a disadvantage. It also highlights the role of being vocal to change an unfair system. Suffragettes protested loudly, from chaining themselves to railings to storming the British Parliament and the Buckingham Palace. This loud protests eventually lead to women gaining the right to vote.

“You haven’t any hope of understanding any of this. You do know that?”

“Educate me as to why.”

“Because you don’t know what it is to be without power.”

The film questions neutrality in a political context, especially the detachment of the privileged to politics. The privileged “don’t know what it is to be without power,” refusing to change a society that suits them well. This is shown when Sherlock is confronted by Edith (Susie Wokoma)  on his notion of politics as “fatally boring.” Edith hit back, saying that he has “no interest in changing a system” that benefits the likes of Sherlock who can vote unlike Edith. It captures the notion that choosing to be detached from politics is a privilege itself.

“You have to make some noise if you want to be heard.”

Change happens when people take up space, when they act together  and start to raise their voices. Like what Enola Holmes said, “the future is up to us.” No one can bring change but us. Passivity only perpetuates uneven playing fields and double standards. Enola’s refusal to conform to harmful standards, as well as her act of “finding lost souls” who cannot fight for their own speaks volumes, is a reminder to be loud and to take up space–to make ourselves be seen and heard. It is a call for change through the loudness of both our  actions and words. After all, change does not arrive in whispers but in screams.

Comments

Continue Reading

Trending