Connect with us

Blogs

Online classes: Paghandaan, pagdaanan, lagpasan

Matututo kaya ako? Paano kapag biglang nawalan ako ng internet sa gitna ng klase? Kaya ba ng laptop ko kaming magkakapatid? Kaya ko ba? 

Published

on

Litrato ni Annie Spratt galing sa Unsplash

Ang panibagong taon ng pasukan ay nagpapaypay sa iyo ng mga paru-parong may iba’t ibang kulay ng pag-aalala at pangamba. Bagamat nakasanayan mo na ang pakiramdam na ito bago magsimula ang klase, ngayon ay napagtanto mo na mas malalakas ang hampas nila sa iyong bituka sapagkat hindi pamilyar sa iyo ang panibagong mukha ng edukasyon. 

Upang maipagpatuloy ang paghahatid ng edukasyon, ipinatupad ng Kagawaran ng Edukasyon at Komisyon sa Mas Mataas na Edukasyon ang pagkakaroon ng online classes para sa darating na panuruang taon. Marahil ngayon ay naglalaro ang mga katanungan sa iyong isip na tila ngingangatngat ang lingid ng kapayapaang iyong pinaka-iniingatan. Matututo kaya ako? Paano kapag biglang nawalan ako ng internet sa gitna ng klase? Kaya ba ng laptop ko kaming magkakapatid? Kaya ko ba? 

Bago magsimula ang online classes

Litrato ni Kyle Gregory Devaras galing sa Unsplash

Karaniwan ang pakiramdam ng pagtahak ng daan sa dilim sa mga bagay na kakambal ng pangangapa — tulad noong panahong napag-desisyunan mong kumuha ng entrance exam sa unibersidad o noong pumasok ka sa silid-aralan nang walang nakikilalang mukha. Ngayon, ang kanto lamang ng iyong silid ang magsisilbing pugad ng iyong pagkatuto. Wala mang bagong mukhang tatambad sa iyo, maaari namang mahaluan ang iyong almusal ng sansinukob na problema mula sa loob at labas ng bahay.  Ito ay maaaring magdulot ng pagka-paralysa sa gawain, pagkawala ng inspirasyong magpatuloy ng trabaho, o pilit na pagsubsob sa trabaho. 

Sa isang kumot ng mga posibilidad at pagkabalisa, mainam na iyong panghawakan ang kahit gahiblang tiwalang may hangganan din ang lahat, na lilipas din ang sitwasyon, kasabay ng pagtanggap ng buong kalooban sa sistema at proseso. 

Gumawa ng sariling iskedyul

Litrato ni Estée Jansens galing sa Unsplash

Simulan mo ang panibagong taon sa pamamagitan ng paggawa ng iyong iskedyul kung saan nakatala ang oras ang pag-simula ng bawat klase. Mainam rin na isaayos mo ito ayon sa iyong pangangailangan at kagustuhan. . Isa ito sa mga paraan ng paglalagay ng kontrol sa iyong araw lalo na sa panahong nababalot ng walang-kasiguraduhan. 

Mas makabubuti rin kung isasama mo sa iyong mga pang-araw-araw na  gawain ang mga bagay na nagpapaalab sa upos ng iyong damdamin. Sa ganitong paraan, ang bawat araw ay hindi pawang nalulunod sa gawaing pang-paaralan lamang at sa halip ay may kaunting puwang para magpahinga.

Sabihin ang nararamdaman sa mga taong malapit sa iyo

Litrato ni Andy Art galing sa Unsplash

Ang kaisipan ng pagsasagawa ng online classes sa loob ng ilang buwan kasabay ng pag-aalala sa pangkalahatang sitwasyon ng ating bansa ay maaring magdala ng bigat sa iyong damdamin at magdulot ng pagkawala ng inspirasyong magpatuloy. Tuwing ito ay nararanasan, mainam na isipin na ikaw ay hindi nag-iisa sapagkat ito ay kolektibong karanasan na pinagdadaanan ng bawat estudyante. Ang simpleng pangangamusta at pakikipagkuwentuhan sa iyong mga kaibigan ay maaaring makatulong sa paghahanap muli ng saysay upang matuto. Gamitin mo rin ang social media upang makihalubilo sa mga tao’t diskursong nakararanas at nakaiintindi ng iyong pinagdadaanan. 

Sa gitna ng online classes

Litrato ng SCREEN POST galing sa Unsplash

Kaagapay ng pagtanggap at paglalagay ng pananampalataya sa proseso ay ang pag-ayon at pag-aangkop ng sarili sa sitwasyon. Bagamat iba-iba ang pagdaloy ng emosyon sa bawat tao, mayroong mga paraang makatutulong sa pagbuo nito na siyang magdudulot sa malusog na kalusugang pangkaisipan.

Humingi ng tulong kung kinakailangan

Litrato ni John Schnobrich galing sa Unsplash

Ang simpleng pagtatanong sa kung paano gawin ang takda sa isang paksa at paglapit sa pamilya, kaibigan, at mga eksperto tulad ng guidance counselors ukol sa iyong nararamdaman ay ilan sa mga paraan upang matulungan ang iyong sarili. Mainam na gawain ang pagkilala sa mukha ng tulong at paghingi nito, maging ito man ay nauugnay sa pang-akademikong kaanyuan o patungkol sa pangkalahatang konteksto. 

Maging mabait sa sarili

Litrato ni Kinga Cichewicz galing sa Unsplash

Bagamat pawang sirang plaka na ang mga paalala ukol sa pagpapagaan ng damdamin, ang pagbaon ng mababait na salita para sa sarili ay makatutulong upang magawa ang mga gawain sa paaralan. Maging matiyaga sa pagpapaalala na tayo ay mayroong kanya-kanyang panahon at paraan sa paggalaw. Maging mas mabait sa pagbatid sa kabiguan bilang kapatid ng kapalaran kung sakali mang ito ay mararanasan. Ang ganitong pananalita ay higit na magiging kaagapay hindi lamang sa pagtahak ng iyong papel bilang estudyante, ngunit pati na rin bilang isang taong nababalot ng kapayapaan. 

Maglagay ng linya sa pagitan ng iyong mga papel

Litrato ni Mike Tinnion galing sa Unsplash

Isa sa malalaking balakid sa kinagagalawang mundo ngayon ay ang malimit na pagkarita sa pagitan ng pagpapalawig ng kaalaman sa bansa – kahit na puno ng nakapanlulumong balita – o ang pag-hilom at patuloy na pagyabong ng kalagayan ng mental health. Ito maaari ang isa sa mga kadalasang nagdudulot ng stress, lalo na sa pagsasagawa ng makabagong pamamaraan ng pag-aaral na naka-angkla sa plataporma nang walang hadlang. Maari mong ipaghiwalay ang oras sa paggamit ng social media para sa paaralan at paggamit nito para makakalap ng impormasyon. Mainam na ugaliing magpasya ng oras para sa mga papel na iyong ginagampanan upang maiwasang mapagod ang isip at damdamin.

Magkaroon ng mga kutkutin o pagkain kasabay ng pag-aaral

Litrato ni Pixzolo Photography galing sa Unsplash

Karaniwang bahagi ng mga alituntunin sa klase ang pagbabawal ng pagkakaroon ng pagkain sa loob ng silid-aralan. Ngayong dinadala na ng online class ang mga silid-aralan sa ating tahanan, kaakibat nito ang kalayaang gawin ang mga bagay na hindi papayagan sa paaralan. Kumuha at kumain ng mga pagkaing kinahihiligan habang nagkaklase upang magkaroon ng sigla at lakas habang nakikinig o gumagawa ng gawain. Ang mga pagkain tulad ng mani at tsokolate ay nakatutulong din sa pag-aalala ng mga aralin habang nag-aaral o nakikinig sa talakayan.

Sundin ang iskedyul sa klase kasama ang mga break at recess

Litrato ni Cathryn Lavery galing sa Unsplash

Nakasanayan na sa tuwing papasok ay makaligtaan ang pagkain dahil sa dami ng mga gawain sa paaralan. Subalit ngayong nasa tahanan na lamang, maiging pagtuunan mo ng pansin ang wastong pagkain bilang paraan na rin ng pag-aalaga sa iyong sarili at pagpapalakas ng iyong resistensya sa panahon ng pandemya. Ugaliing sundin ang schedule sa klase maglaan ng kaunting oras upang makapagpahinga at mabawasan ang nararamdamang stress na maaaring idulot nito sa sarili. 

Maglagay ng mga gamit o mga paalala na nakagagaan at nakapagpapalakas ng loob

Litrato ni Vana Ash galing sa Unsplash

Sa kasalukuyang panahon, bagama’t marami ang nakararanas ng bigat na dulot ng online classes, nangingibabaw pa rin ang pakiramdam ng pag-iisa at kalungkutan. Maaari itong maging sanhi ng burn-out na matinding kalaban ng mga mag-aaral lalo na sa matataas na antas. Makabubuti sa kalusugang pangkaisipan at damdamin ang paglalagay ng mga bagay o paskin na magpapalakas o di kaya’y makapagpapagaan ng loob upang maibsan ang mga matinding damdamin na nararamdaman.

Sa pagtatapos ng online classes

Litrato ni Priscilla Du Preez galing sa Unsplash

Matapos ang isang mahabang araw sa pakikipaglaban kasama ng mga guro at propesor, mabuting ihanda mo ang sarili para sa pagpapahinga. Hindi man tulad ng mga manggagawa sa araw-araw na nakikipagsapalaran sa kabila ng peligrong kinakaharap, may sariling digmaan pa rin na kinakalaban ang mga tulad mong mag-aaral at sangguruan. 

Kasama ng mga ilang manggagawa na nasa work-from-home na sistema, kalaban din sa bawat online class ang mga mahinang signal ng internet, mabagal na computer o cellphone, at maingay o madilim na paligid. Kaya naman sa dulo ng bawat araw na malalampasan ang mga hadlang na ito, mainam na bigyan ang sarili ng espasyo upang huminga’t makawala.

Maglibang gamit ang mga streaming site o mga video games

Litrato ni JESHOOTS.COM galing sa Unsplash

Sadyang kinatutuwaan ng lahat ngayon ang panonood ng mga palabas sa mga website tulad ng Netflix o mga vlog at mga bidyo sa YouTube. Bilang pasasalamat sa iyong sarili, maaaring manood at maglibang pagtapos ng mga klase. Kung ang kinahihiligan mo naman ay ang maglaro, maaaring maglaan ng oras para maglaro ng mga video games tulad ng Mobile Legends. Pagkakataon din ang mga online na larong ito upang magkaroon ng panahon na makasama ang mga kaibigan kahit sa virtual na pamamaraan lamang.

Kausapin ang mga kaibigan at ibang mahal sa buhay

Litrato ni Andrea Tummons galing sa Unsplash

Isa sa mga kapana-panabik para sa iba ang pag-uwi sa tahanan upang makasalamuha ang pamilya. Mayroon ding nag-aabang ng pagkakataong lumabas kasama ng mga kaibigan o sinisinta. Bagama’t may mga limitasyon lalo na sa pisikal na distansya, maaari ka pa ring magkaroon kahit papaano ng paraan upang mas mapalapit sa iyong mga mahal sa buhay. Mula sa pagkakaroon ng group call kasama ng barkada, watch party kasama ng sinisinta, o di kaya’y pagsasama-sama sa hapag ng pamilya, marami pa ring maaaring gawin upang payabungin ang mga ugnayan sa ating mga mahal sa buhay.

Maglaan ng panahon para magmuni-muni o magnilay-nilay

Litrato ni Priscilla Du Preez galing sa Unsplash

Kabilang sa mga pagsubok na kinakaharap ng lahat sa panahong ito ay ang mga emosyong naiipon o naiimbak dahil sa pagkawala ng mga nakasanayang libangan. Gayunpaman, maaaring mong subukan ang pagninilay-nilay o ang simpleng pagmumuni-muni upang mas madaling maproseso ang iba’t ibang damdamin sa buong araw. Makatutulong din ito upang maibsan ang bigat ng iyong dinadala dulot ng iba’t ibang dahilan sa buhay. 

Ang pagbaybay mo sa mundong ginulo ng ‘di inaasahang krisis ay kabilang sa bilyong mga buhay na malubhang naapektuhan. Kaisa mo ang bawat guro at mag-aaral na pilit nakikipagsapalaran sa kabila ng mga limitasyon matagal nang tinik sa tagiliran ng bawat isa. Hindi ka nag-iisa sa bawat pagsubok na iyong kinakaharap at gaano man kahirap ang suliraning pagdaraanan, palagi mong tatandaan na mayroon kang kakayahan upang malampasan ito. 

Sa patuloy nating pakikipagbuno, laban sa sakit at laban sa ating mga sariling anino, mahalaga na bigyang pagpapahalaga ang ating kalagayan. Palaging bigyang priyoridad ang ikabubuti ng sarili sa kabila ng mga matataas na ekspektasyon ng sistema. Huwag hayaang manatiling nakayukod ang ulo sa kabila ng unos sapagkat darating din ang panahon na lahat tayo’y makakabangon.

Comments

Blogs

Cramming Playlist: Buzzer Beats

Yeah, it’s big brain time.

Published

on

Artwork by Ayeesha Panotolan

The most dreadful time of the semester is here and with it comes every student’s best friend: cramming. We all know that it’s an ineffective and unhealthy way to retain information. Yet, we still choose to condense weeks worth of lectures into hours of late night study sessions because it somehow still gets the job done. 

Studying in the wee hours of the morning means you need something to keep you and your brain awake and functioning. Below, we’ve compiled a playlist that will surely get those neurons firing as you burn the midnight oil.

 

Comments

Continue Reading

Blogs

12 tweets hyping up the Lady of Sorrows pubmat

And the Grammy goes to… Chromatica!

Published

on

"Lady of Sorrows" poster grabbed from the official Facebook page of the University

Today, the University published a poster commemorating the day of the Lady of Sorrows. As a Catholic university, it has always been a practice of the University to publish publicity materials about the Catholic Church’s feasts, traditions, and holidays. However, the Lady of Sorrows poster had more to offer other than the photograph of Mama Mary. What does the Twitter-verse have to say about it?

Here are some tweets that that hyped up the Lady of Sorrows pubmat:

1. An iconic upgrade.

Comic Sans MS is nowhere to be found! 

2. And the Grammy goes to… Chromatica!

I know you’re rooting for this iconic album too.

3. Ah, ah, ah!

The Lord and Mama Mary love us like that! 

4. Time to hype the party!

Wait, are we going to cry or…?

5. Time to light these bad boys up.

They said to each other, “Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the Scriptures?” (Luke 24:32)

6. And she spoke of the truth!

It really does, I swear.

7. There’s an uncanny resemblance, right?

Aren’t we all inspired by someone or something?

8. Don’t you just miss the good days?

Time to bust out those moves soon, sister.

READ  Experience the board game craze at Ludo

9. Sing it with me!

I’m a hundred percent sure you sang the next lines!

10. *Saves to Pinterest board*

Don’t tell me I’m the only one who did this.

11. Response?

We’re going to need the energy UP tonight.

12. Stream Papuri sa Diyos Remix

Prepare your dancing shoes! You’re going to bust some moves.

Whether one is religious or not, everyone can admit that the pubmat is comical yet well done at the same time. Today, Twitter truly had a laugh while touching up hints on pop culture references. All jokes aside, may we celebrate what the 15th of September is truly about: the day of the Lady of Sorrows.

And together we say, “Amen”.

 

Comments

Continue Reading

Blogs

The 12 types of people in quarantine

We’re pretty much sure you’re #8 in the list.

Published

on

Artwork by Patricia Jardin/TomasinoWeb

The pandemic has kept people indoors and isolated from their day-to-day lives. While cabin fever set in for some, others have thrived in being able to stay in the comfort of their homes. 

Being productive while in quarantine has been a major challenge for everyone ever since it began. With normal workflows being disrupted, we had to find ways to keep our minds working amidst the recent events that have taken over the world. With that said, being productive isn’t just about continuing the grind, it could also mean finding the time to heal in all aspects of our lives.

These limitations gave birth to personalities that we did not know we had; for others, the personality they wished they could always show. Here we list down the different types of people in quarantine.

1. The news bulletin

Source: GIPHY

There might be some who feel burdened and tired by the daily news cycle, but these people are not one of them. Glued to the TV or the updates on their phones and computers, they’re the kind to stay on top of the news as it happens. These people are the ones we rely on for updates, even if it means talking to them is like listening to primetime news.

2. The health secretary

Source: GIPHY

Going hand-in-hand with the news buff, these are the types of people we can trust with the latest safety tips and tricks against the pandemic. They keep up-to-date with recent studies, at-home advice, and ideal precautions to keep themselves and everyone safe. Like the news bulletin, we can rely on them to help inform us on how to stay safe during this pandemic.

3. The quarantine entrepreneur

Source: GIPHY

Quarantine brought upon limitations, but these people have found business opportunities while at home. They’ve created different products or services that people can make use of while at home. For some, it has also been a way of helping communities by donating portions of their sales to charities and relief efforts. From delicious desserts to affordable online services, these people have kept on the hustle during the quarantine.

4. The house executive

Source: GIPHY

While the lockdowns meant work had to stop for most, these people continue the work at home. Often seen in an online meeting in Zoom, Teams, or Meet, they carry on with their job in what some argue to be a less stressful environment. At the same time, they also become sources of entertainment in calls when random background events occur.

5. The (at-home) gym rat

Source: GIPHY

Who said you had to skip your summer bod this year? With more time indoors than ever before, these people prefer to use their time to whip their body back to shape. Having less distractions, they’ve managed to find a workout plan to stick with using all the equipment at their disposal.

6. The quarantine chef

Source: GIPHY

If there was anything we loved watching more than comedy skits and dance challenges, it would be cooking videos. With people spending more time in the kitchen this quarantine, more recipes have come out to inspire our quarantine chefs to put their aprons back on. We can bet on these people to wow us with their cooking on our tables or on our smartphones when they post their cooking online.

7. The vlogger

Source: GIPHY

While most people are content with enjoying content, these people have been inspired to make them. You’ve probably seen some of your friends start a YouTube channel during this quarantine period and maybe even shared their videos in support. These people make their quarantines more interesting by exploring their creativity and producing content for friends, family, and the world to enjoy.

8. The TikToker

Source: GIPHY

Perhaps the young and hip cousin of the vlogger, these are the people who have decided to get in on the trend and produce TikTok videos. Similar to previous platforms like Vine, TikTok makes it easier to produce fun and quirky content that’s much shorter than its YouTube counterparts. Whether it’s TikTok dances or comedy skits, these people have joined in on the fun on the trending social media platform in their spare time.

9. The Netflix guide

Source: GIPHY

If the last two entries featured people who make content in quarantine, these people are the ones more content with consuming them. Finally having the time to sit back and go through their Netflix library, these people have become very reliable guides for what movie or show to watch next. Whether you’re looking for heart-wrenching dramas, light and witty romcoms, or serious and brooding thrillers, they’ve got just the thing for you.

10. The digital shopaholic

Source: GIPHY

Lockdowns may have caused malls and shopping centers to temporarily close, but these people have decided to take their business elsewhere. They find themselves spending most of their time browsing through flash deals and free shipping specials looking for the best deals. With packages coming in on almost a daily basis, these people have endeared themselves to the delivery crew in their area.

11. The Zen master

Source: GIPHY

Being at home this quarantine means you get to be in the one place you’re most familiar with. While others try to stay active physically, these people use the comfort of their homes to engage themselves mentally and emotionally. They’re the ones we probably don’t hear a whole lot from this quarantine but when we do, it’s often to hear realizations and reflections about themselves and the world around them.

12. The couch potato

Source: GIPHY

Perhaps the most recognizable and most relatable, these people are the ones that just enjoy the break from it all. These people simply enjoy sleeping in, staying in bed, or just relaxing in their own little spaces. They relish in the simpler things in life, choosing to just take a good break from all the work and stresses that they’ve had before.

The pandemic has left us with a constant feeling of uncertainty about our future. Monthly bad news and toxic arguments in social media have made us feel bogged down and burnt out. 

Regardless of the means, what’s most important is that we take care of ourselves physically, mentally, and emotionally. Whether that’s by doing physical and mental activities or simply taking a well-deserved break, what matters most is that we keep ourselves afloat. 

At the end of the day, our part in staying at home is the best we can do to not only help ourselves but also everyone around us against this pandemic.

Comments

Continue Reading

Trending