Connect with us

Blogs

Online classes: Paghandaan, pagdaanan, lagpasan

Matututo kaya ako? Paano kapag biglang nawalan ako ng internet sa gitna ng klase? Kaya ba ng laptop ko kaming magkakapatid? Kaya ko ba? 

Published

on

Litrato ni Annie Spratt galing sa Unsplash

Ang panibagong taon ng pasukan ay nagpapaypay sa iyo ng mga paru-parong may iba’t ibang kulay ng pag-aalala at pangamba. Bagamat nakasanayan mo na ang pakiramdam na ito bago magsimula ang klase, ngayon ay napagtanto mo na mas malalakas ang hampas nila sa iyong bituka sapagkat hindi pamilyar sa iyo ang panibagong mukha ng edukasyon. 

Upang maipagpatuloy ang paghahatid ng edukasyon, ipinatupad ng Kagawaran ng Edukasyon at Komisyon sa Mas Mataas na Edukasyon ang pagkakaroon ng online classes para sa darating na panuruang taon. Marahil ngayon ay naglalaro ang mga katanungan sa iyong isip na tila ngingangatngat ang lingid ng kapayapaang iyong pinaka-iniingatan. Matututo kaya ako? Paano kapag biglang nawalan ako ng internet sa gitna ng klase? Kaya ba ng laptop ko kaming magkakapatid? Kaya ko ba? 

Bago magsimula ang online classes

Litrato ni Kyle Gregory Devaras galing sa Unsplash

Karaniwan ang pakiramdam ng pagtahak ng daan sa dilim sa mga bagay na kakambal ng pangangapa — tulad noong panahong napag-desisyunan mong kumuha ng entrance exam sa unibersidad o noong pumasok ka sa silid-aralan nang walang nakikilalang mukha. Ngayon, ang kanto lamang ng iyong silid ang magsisilbing pugad ng iyong pagkatuto. Wala mang bagong mukhang tatambad sa iyo, maaari namang mahaluan ang iyong almusal ng sansinukob na problema mula sa loob at labas ng bahay.  Ito ay maaaring magdulot ng pagka-paralysa sa gawain, pagkawala ng inspirasyong magpatuloy ng trabaho, o pilit na pagsubsob sa trabaho. 

Sa isang kumot ng mga posibilidad at pagkabalisa, mainam na iyong panghawakan ang kahit gahiblang tiwalang may hangganan din ang lahat, na lilipas din ang sitwasyon, kasabay ng pagtanggap ng buong kalooban sa sistema at proseso. 

Gumawa ng sariling iskedyul

Litrato ni Estée Jansens galing sa Unsplash

Simulan mo ang panibagong taon sa pamamagitan ng paggawa ng iyong iskedyul kung saan nakatala ang oras ang pag-simula ng bawat klase. Mainam rin na isaayos mo ito ayon sa iyong pangangailangan at kagustuhan. . Isa ito sa mga paraan ng paglalagay ng kontrol sa iyong araw lalo na sa panahong nababalot ng walang-kasiguraduhan. 

Mas makabubuti rin kung isasama mo sa iyong mga pang-araw-araw na  gawain ang mga bagay na nagpapaalab sa upos ng iyong damdamin. Sa ganitong paraan, ang bawat araw ay hindi pawang nalulunod sa gawaing pang-paaralan lamang at sa halip ay may kaunting puwang para magpahinga.

Sabihin ang nararamdaman sa mga taong malapit sa iyo

Litrato ni Andy Art galing sa Unsplash

Ang kaisipan ng pagsasagawa ng online classes sa loob ng ilang buwan kasabay ng pag-aalala sa pangkalahatang sitwasyon ng ating bansa ay maaring magdala ng bigat sa iyong damdamin at magdulot ng pagkawala ng inspirasyong magpatuloy. Tuwing ito ay nararanasan, mainam na isipin na ikaw ay hindi nag-iisa sapagkat ito ay kolektibong karanasan na pinagdadaanan ng bawat estudyante. Ang simpleng pangangamusta at pakikipagkuwentuhan sa iyong mga kaibigan ay maaaring makatulong sa paghahanap muli ng saysay upang matuto. Gamitin mo rin ang social media upang makihalubilo sa mga tao’t diskursong nakararanas at nakaiintindi ng iyong pinagdadaanan. 

Sa gitna ng online classes

Litrato ng SCREEN POST galing sa Unsplash

Kaagapay ng pagtanggap at paglalagay ng pananampalataya sa proseso ay ang pag-ayon at pag-aangkop ng sarili sa sitwasyon. Bagamat iba-iba ang pagdaloy ng emosyon sa bawat tao, mayroong mga paraang makatutulong sa pagbuo nito na siyang magdudulot sa malusog na kalusugang pangkaisipan.

Humingi ng tulong kung kinakailangan

Litrato ni John Schnobrich galing sa Unsplash

Ang simpleng pagtatanong sa kung paano gawin ang takda sa isang paksa at paglapit sa pamilya, kaibigan, at mga eksperto tulad ng guidance counselors ukol sa iyong nararamdaman ay ilan sa mga paraan upang matulungan ang iyong sarili. Mainam na gawain ang pagkilala sa mukha ng tulong at paghingi nito, maging ito man ay nauugnay sa pang-akademikong kaanyuan o patungkol sa pangkalahatang konteksto. 

Maging mabait sa sarili

Litrato ni Kinga Cichewicz galing sa Unsplash

Bagamat pawang sirang plaka na ang mga paalala ukol sa pagpapagaan ng damdamin, ang pagbaon ng mababait na salita para sa sarili ay makatutulong upang magawa ang mga gawain sa paaralan. Maging matiyaga sa pagpapaalala na tayo ay mayroong kanya-kanyang panahon at paraan sa paggalaw. Maging mas mabait sa pagbatid sa kabiguan bilang kapatid ng kapalaran kung sakali mang ito ay mararanasan. Ang ganitong pananalita ay higit na magiging kaagapay hindi lamang sa pagtahak ng iyong papel bilang estudyante, ngunit pati na rin bilang isang taong nababalot ng kapayapaan. 

Maglagay ng linya sa pagitan ng iyong mga papel

Litrato ni Mike Tinnion galing sa Unsplash

Isa sa malalaking balakid sa kinagagalawang mundo ngayon ay ang malimit na pagkarita sa pagitan ng pagpapalawig ng kaalaman sa bansa – kahit na puno ng nakapanlulumong balita – o ang pag-hilom at patuloy na pagyabong ng kalagayan ng mental health. Ito maaari ang isa sa mga kadalasang nagdudulot ng stress, lalo na sa pagsasagawa ng makabagong pamamaraan ng pag-aaral na naka-angkla sa plataporma nang walang hadlang. Maari mong ipaghiwalay ang oras sa paggamit ng social media para sa paaralan at paggamit nito para makakalap ng impormasyon. Mainam na ugaliing magpasya ng oras para sa mga papel na iyong ginagampanan upang maiwasang mapagod ang isip at damdamin.

Magkaroon ng mga kutkutin o pagkain kasabay ng pag-aaral

Litrato ni Pixzolo Photography galing sa Unsplash

Karaniwang bahagi ng mga alituntunin sa klase ang pagbabawal ng pagkakaroon ng pagkain sa loob ng silid-aralan. Ngayong dinadala na ng online class ang mga silid-aralan sa ating tahanan, kaakibat nito ang kalayaang gawin ang mga bagay na hindi papayagan sa paaralan. Kumuha at kumain ng mga pagkaing kinahihiligan habang nagkaklase upang magkaroon ng sigla at lakas habang nakikinig o gumagawa ng gawain. Ang mga pagkain tulad ng mani at tsokolate ay nakatutulong din sa pag-aalala ng mga aralin habang nag-aaral o nakikinig sa talakayan.

Sundin ang iskedyul sa klase kasama ang mga break at recess

Litrato ni Cathryn Lavery galing sa Unsplash

Nakasanayan na sa tuwing papasok ay makaligtaan ang pagkain dahil sa dami ng mga gawain sa paaralan. Subalit ngayong nasa tahanan na lamang, maiging pagtuunan mo ng pansin ang wastong pagkain bilang paraan na rin ng pag-aalaga sa iyong sarili at pagpapalakas ng iyong resistensya sa panahon ng pandemya. Ugaliing sundin ang schedule sa klase maglaan ng kaunting oras upang makapagpahinga at mabawasan ang nararamdamang stress na maaaring idulot nito sa sarili. 

Maglagay ng mga gamit o mga paalala na nakagagaan at nakapagpapalakas ng loob

Litrato ni Vana Ash galing sa Unsplash

Sa kasalukuyang panahon, bagama’t marami ang nakararanas ng bigat na dulot ng online classes, nangingibabaw pa rin ang pakiramdam ng pag-iisa at kalungkutan. Maaari itong maging sanhi ng burn-out na matinding kalaban ng mga mag-aaral lalo na sa matataas na antas. Makabubuti sa kalusugang pangkaisipan at damdamin ang paglalagay ng mga bagay o paskin na magpapalakas o di kaya’y makapagpapagaan ng loob upang maibsan ang mga matinding damdamin na nararamdaman.

Sa pagtatapos ng online classes

Litrato ni Priscilla Du Preez galing sa Unsplash

Matapos ang isang mahabang araw sa pakikipaglaban kasama ng mga guro at propesor, mabuting ihanda mo ang sarili para sa pagpapahinga. Hindi man tulad ng mga manggagawa sa araw-araw na nakikipagsapalaran sa kabila ng peligrong kinakaharap, may sariling digmaan pa rin na kinakalaban ang mga tulad mong mag-aaral at sangguruan. 

Kasama ng mga ilang manggagawa na nasa work-from-home na sistema, kalaban din sa bawat online class ang mga mahinang signal ng internet, mabagal na computer o cellphone, at maingay o madilim na paligid. Kaya naman sa dulo ng bawat araw na malalampasan ang mga hadlang na ito, mainam na bigyan ang sarili ng espasyo upang huminga’t makawala.

Maglibang gamit ang mga streaming site o mga video games

Litrato ni JESHOOTS.COM galing sa Unsplash

Sadyang kinatutuwaan ng lahat ngayon ang panonood ng mga palabas sa mga website tulad ng Netflix o mga vlog at mga bidyo sa YouTube. Bilang pasasalamat sa iyong sarili, maaaring manood at maglibang pagtapos ng mga klase. Kung ang kinahihiligan mo naman ay ang maglaro, maaaring maglaan ng oras para maglaro ng mga video games tulad ng Mobile Legends. Pagkakataon din ang mga online na larong ito upang magkaroon ng panahon na makasama ang mga kaibigan kahit sa virtual na pamamaraan lamang.

Kausapin ang mga kaibigan at ibang mahal sa buhay

Litrato ni Andrea Tummons galing sa Unsplash

Isa sa mga kapana-panabik para sa iba ang pag-uwi sa tahanan upang makasalamuha ang pamilya. Mayroon ding nag-aabang ng pagkakataong lumabas kasama ng mga kaibigan o sinisinta. Bagama’t may mga limitasyon lalo na sa pisikal na distansya, maaari ka pa ring magkaroon kahit papaano ng paraan upang mas mapalapit sa iyong mga mahal sa buhay. Mula sa pagkakaroon ng group call kasama ng barkada, watch party kasama ng sinisinta, o di kaya’y pagsasama-sama sa hapag ng pamilya, marami pa ring maaaring gawin upang payabungin ang mga ugnayan sa ating mga mahal sa buhay.

Maglaan ng panahon para magmuni-muni o magnilay-nilay

Litrato ni Priscilla Du Preez galing sa Unsplash

Kabilang sa mga pagsubok na kinakaharap ng lahat sa panahong ito ay ang mga emosyong naiipon o naiimbak dahil sa pagkawala ng mga nakasanayang libangan. Gayunpaman, maaaring mong subukan ang pagninilay-nilay o ang simpleng pagmumuni-muni upang mas madaling maproseso ang iba’t ibang damdamin sa buong araw. Makatutulong din ito upang maibsan ang bigat ng iyong dinadala dulot ng iba’t ibang dahilan sa buhay. 

Ang pagbaybay mo sa mundong ginulo ng ‘di inaasahang krisis ay kabilang sa bilyong mga buhay na malubhang naapektuhan. Kaisa mo ang bawat guro at mag-aaral na pilit nakikipagsapalaran sa kabila ng mga limitasyon matagal nang tinik sa tagiliran ng bawat isa. Hindi ka nag-iisa sa bawat pagsubok na iyong kinakaharap at gaano man kahirap ang suliraning pagdaraanan, palagi mong tatandaan na mayroon kang kakayahan upang malampasan ito. 

Sa patuloy nating pakikipagbuno, laban sa sakit at laban sa ating mga sariling anino, mahalaga na bigyang pagpapahalaga ang ating kalagayan. Palaging bigyang priyoridad ang ikabubuti ng sarili sa kabila ng mga matataas na ekspektasyon ng sistema. Huwag hayaang manatiling nakayukod ang ulo sa kabila ng unos sapagkat darating din ang panahon na lahat tayo’y makakabangon.

Comments

Blogs

Thomasian musicians to add to your playlist

With all the new takes on OPM, let’s not forget about our fellow Thomasians who are persevering to let their craft be known in the mainstream media. Support local, support Thomasian artists.

Published

on

The rise of Spotify, Apple Music, SoundCloud, and other music-streaming platforms paved the way for more artists to share their craft with a broader audience. It is now easier to promote your material through social media, while people can seamlessly listen to your music through different audio platforms on-demand without splurging too much cash. A basic subscription plan lets anyone stream all the music they want and play your songs on repeat. With this boom in the music industry through technological advancements, artists are inspired, now more than ever, to produce more music and give sick beats to avid listeners.

Here is a shortlist of Thomasian musicians you can stream on your music platforms.

1. Al James

(Photo courtesy of Jilson Tiu)

Before he was front and center in most gigs and before his music was blasted through the speakers of bars, Alvin James Manlutac, famously known as Al James, also sat in the rooms of Beato as a student under the College of Fine Arts and Design. In launching his first hit, he also doubted himself because he knew his style did not follow hip-hop norms. But fast-forward to today, his crafts are among the most famous songs played in the nightlife scene, as well as in casual get-togethers with your friends.

Manlutac permeated the fine line between underground and mainstream when he released his song ‘Pahinga,’ gaining more than 7.3 million views since its release three years ago.

Screengrab from Presko Life PH

2. Migo Señires

(Photo from DBTK)

Like Al James, Migo Señires also spent his college days in Beato, studying Advertising Arts in the College of Fine Arts and Design. They are both a part of the Baryo Berde crew, a multi-talent collective that fixates on culture and art. 

Señires released his song, Kara,which garnered more than 141,000 views since it was posted on his channel. He claims that he wrote it for the younger people who forgot their roots and the older ones who get frustrated when they can’t keep up with modern times. 

3. Schumi

(Screengrab from YouTube/Schumi)

When he is not walking around the halls of Ruaño, he may be singing center stage. Albert Guallar, famously known as Schumi, has been catching ears in the local hip-hop scene. He first started producing music and uploading it to SoundCloud, which then garnered the attention of people who had an interest in hip-hop. In an interview with TomasinoWeb, he said that his Schumi persona — writing music and such, is his gateway to express his emotions. It was an effective venue to vent out feelings of heartbreak and sadness, which, in this instance, was his breakup with his girlfriend. 

Schumi’s hit song ‘Bakit Why Not’ talks about breaking norms and protesting against some stereotypes like gender roles. Its music video has amassed more than 10 thousand views within two months of its release.

 

 

4. Himig Borhuh

(Photo from Himig Borhuh’s official Soundcloud)

From walking around the halls of the Albertus Magnus to being in the spotlight of #USTPaskuhan, Himig Austin Borja, a Music Technology student from the Conservatory of Music, has been making a name for himself. In an interview with UST Tiger TV, he said that he didn’t really envision himself to major in music since he was inclined to sports and was a basketball varsity player during his high school years. He also did not expect his hit song, ‘Watawat,’ to become well-known and was surprised that lines from his song became widespread after its release.

Himig Borja’s ‘Watawat,’ featuring Schumi, was a song that garnered attention during the last UAAP season. The line ‘ang medalya at korona ibalik na sa España,’ reflected the community’s yearning to secure another championship and showed the support Thomasians have for all our sports teams as well as the pride we have for our school. 

5.  Adrian Aggabao

(Photo from Adrian Aggabao’s official Instagram account)

Adrian Aggabao, popularly known as ‘Don Bao,’ is a Raymund’s local from the College of Commerce and Business Administration. Like Schumi, his music career also began when he started publishing his music on SoundCloud. Since then, he has secured multiple gigs during his downtime. Most of his music speaks about social realities and what’s nice about it is that he has his family as his inspiration. 

Don Bao’s song ‘Pasanin’ emphasizes on the lessons that a life filled with struggles and obstacles brings. Having dropped this first video on his Youtube channel about a year ago, it has garnered more than 2.3 thousand views. 

6. BarbaCola

(Photo from BarbaCola’s official Facebook page)

From UST Musikat’s band pool, the band BarbaCola was formed with Renz Jerique from the Faculty of Arts and Letters on vocals, Raja Rayas from the College of Education on bass, Cedrick Santa Cruz from the Faculty of Engineering on lead guitar, and Raemonn Petr on drums.

BarbaCola’s song ‘Senseless’ runs along with the themes of alternative and indie genres, mainly focusing on the ups and downs of love and how it is a war that one might not survive.

7. VFade

(Photo from Patrick Valentine Cabanayan’s official Facebook account)

Patrick Valentine Cabanayan, more commonly known as VFade, hails from the College of Science under the Department of Mathematics. In an interview with UST Tiger TV, he stated that his interest in music developed when he was in Senior High School, specifically during an apprenticeship under the Music, Arts, and Design track. He tried out music production and also ventured into rapping. 

His song ‘Andito Lang Ako’ expresses love and affection for a significant other. The song itself embodies the wide array of emotions one might feel when in love and how some minute details in the world seem brighter in the presence of strong feelings of attraction.

8. OMEN, Carty and Ballen

(Screengrab from YouTube/OnlyOneOmen)

All coming from the same Advertising Arts class in the College of Fine Arts and Design, third year students OMEN (Ron Flores), Carty (Zack Garcia), and Ballen (Allen Agulay) recently made their brainchild available to the public. The trio, who consider themselves brothers from another mother, has collaborated to release a new song entitled ‘Karma Comeback.’

As a collective, they claim that they made the song ‘Karma Comeback’ for fun since quarantine made it hard for them to bond and share their sentiments. By collaborating, they delved into their passion, music, art, and dumb sh*t, as they say.

Thomasians have always been present in every field, more prominently in the music industry. Their growth as artists and musicians will be exponential if we continue to support them and their work. With all the new takes on OPM, let’s not forget about our fellow Thomasians who are persevering to let their craft be known in the mainstream media. Support local, support Thomasian artists. 

 

READ  BREAKING NEWS: Faculty of Engineering's One Voice triumphs again as the Himig Tomasino champion

 

 

Comments

Continue Reading

Blogs

What is your aesthetic?

Published

on

Comments

Continue Reading

Blogs

How to apply clown makeup

Did you know that circus clowns make $60,000 a year while you’re out here doing it for free?

Published

on

(Artwork by Patricia Jardin/TomasinoWeb)

When Miles Edgeworth said, “You are not the clown. You are the entire circus,” I felt that.

Did you know that circus clowns make $60,000 a year while you’re out here doing it for free? It’s the first day of April and what better way to commemorate this annual holiday than putting on your best clown makeup! From McDonalds to your local emoji, we’re here to help you channel that inner Boo Boo the Fool in you. 

First, make sure your skin is prepped nice and clean. Bold assumptions and hasty generalizations usually make a good base. These tend to last longer because you refuse to take them off. You can use your two fingers, a sponge, or your foolish thoughts to apply it evenly. 

Now it’s time to build on those assumptions and paint your canvas. Start off by carving out spaces on your eyes and mouth where you will be applying the colors. Depending on your preference, you can choose to paint the eye with the same color or two different colors. When deciding which color, be quick and impulsive. Then, remember to paint it with inconsistency just like your thoughts and words. 

The cheeks and mouth will be red. Luckily, there are a variety of rouge shades in clown makeup. We recommend using the palette “Red Flags,” which you can get for free when you use the code “NOLABELS” or “CAN’TCOMMIT” at checkout. Color in your cheeks with a soft red color, perhaps in the shade “Here for a good time, not a long time” or “Only talk about themselves but never ask about you.” Don’t spend so much time blending because the key here is completely ignoring it.

The mouth is the highlight of clown makeup. Our tip is to overline your lips to the degree you overthink. You can then go ahead and color it in, but this time with a more intense shade of red. The shades “Entitled,” “Manipulative,” and “Caught cheating in 4K” are the most tolerated in the clown community. 

Accentuate the details of your look by making outlines around your eyes and mouth. Again, depending on the look you’re going for, you can make the outline as thin as your chances with that person you’re simping over or as thick as your audacity to get back with your ex after getting off a 3-hour phone call with your best friend who clearly told you not to. 

Of course, we can’t forget about the cherry on top and the crowning glory of clowns: the wig. There’s a wide variety of colors you can choose from but select a wig that will fit your head and perfectly cover up all your tomfoolery, bamboozlement, and wishful thinking. 

If you have cash to spare, throw in a costume and some oversized shoes that will help you jump into conclusions better. Don’t forget to pop on a red nose and voilà! The circus is complete. 

The art of clownery is one that is hard to master, yet the community keeps growing. And that speaks volumes. Clowning isn’t just a coping mechanism, it’s a cultural reset, a lifestyle, a reason to breathe, and an escape from this cruel world. 

Most importantly, it’s harmless because the only person you’re fooling is yourself. Happy April Fools‘!

READ  Tigers outlast Lions, clinches PCCL finals slot

Comments

Continue Reading

Trending