Connect with us

Blogs

Kwarto

Ang kwarto ang naghahati sa isang tahanan upang magkaroon ng pribadong ispasiyo ang bawat miyembro ng bahay. Ito ay isang silid kung saan maaari silang magpulong o mapag-isa nang naaayon sa kanilang nais.

Published

on

Ang kwarto ang naghahati sa isang tahanan upang magkaroon ng pribadong ispasiyo ang bawat miyembro ng bahay. Ito ay isang silid kung saan maaari silang magpulong o mapag-isa nang naaayon sa kanilang nais. Mahalaga ang pagyayari muna ng saligan ng pagkatao nang sa gayon, ang kabuuan ay makatutugon sa puwang ng isang pamilya. Ngunit pag hindi mo napulot ang iyong sarili at hindi ka nakahanap ng ginhawa sa loob ng kahong taimtim, ano na ang lunas?

Nakakatuwa ang semento. Kaya nitong patayuin ang isang bahay nang pangmatagalan, na kahit anong tulak at sipa mo ay hindi ito magigiba at kahit anong ibato mo ay hindi mo ito mapapagalaw. Mapanuya, sa lagay na kahit sa kapal at tigas nito ay hindi nito kayang marehas ang mga boses na nagsasapawan; mga boses na animo’y tugtog ng sirang pyanong dati ay nakalilikha ng musikang sinasayawan ng apat na batang bunga ng pag-ibig.

Isang tinig ng lalaking galit, na binahiran ng alak ang dila’t sistema, ang nangingibabaw. Maraming nais sabihin ngunit hindi makabuo ng maliwanag at naiintindihang mga pangungusap. Noon pa ma’y nakakatawang isipin, dahil nanggagaling ang mga ito sa isang abogadong maraming kinikitang salaping papel at hinahakot na barya. Hindi nagtagal ay may sumabay na boses ng babaeng galit din, paulit-ulit na isinasama sa usapan ang sariling pinagdadaanan. Lalo pang nakakatawang gunitain dahil siyang doktor mismo ay walang mahanap na gamot para sa awa sa sarili at kasakiman.

Nasa isipan ko noon kung paano pa nila naiisip ang mga sarili nila sa panahong ganoon. Hindi man lang sumagi sa kanilang mga diwa ang apat na tutang nakakarinig sa kanilang pagtatangkang paggupit sa relasyong nagtatali sa pamilya. Hindi lunas ang aking nahanap sa silid na ito, kundi parusa. Parusa sa aking pag-asa, parusa sa aking pagiging tao.

Ang kwarto ay hindi na lamang isang lokasyon upang mapatatag ang sarili para sa iba. Ginagampanan na rin nito ang tungkuling masalimuot ang batayan — ang maging pangunahing takbuhan ng mga kabataang naaapi, nasasaktan, at walang ibang mapuntahan. Hindi ba’t nakakalungkot na mas ma-mbang ang relasyon ng iyong anak sa unan na siyang nakikinig sa kanyang mga hinaing, nagpupunas ng kanyang mga luha, at nag-aaruga hanggang siya’y makatulog? Hindi ba’t nakasasama ng loob na mas pinahahalagahan mo ang iyong sarili kumpara sa taong pinangakuan mong hinding-hindi mo iiwan, na walang ibang kilala, kung kaya’t walang ibang mahahanapan ng paraan?

Hindi ba’t masakit na ang mismong kwartong hindi ka pinrotektahan mula sa matatalim na salita ang kaisa-isang natitirang silid kung saan ka komportable?

Art by Kit Rodrigo

Comments

Blogs

Game of Thrones: The Unofficial Campus Comfort Room Review

Published

on

UST CR Review
Artwork by Tricia Jardin

The buildings of the University of Santo Tomas are truly great feats of architecture, representing different generations and trends in design and engineering. With the history and the recognition behind these buildings, students that come out of them are expected to have the same prestige. It would probably be impossible however, to hold the same poise if nature’s callings ring you up in the middle of your day.

We have taken the time to take a look at the comfort rooms from each building to see how they stack up and if they are as glamorous and iconic as the buildings that they reside in. 

The criteria we carefully crafted for this involve three areas: cleanliness, facilities, and overall comfort. Cleanliness is a no-brainer as a filthy comfort room is something that no one wants to have to deal with whether man or woman. Facilities on the other hand, involve what they actually have to offer apart from the throne and the sink. Lastly, comfort is based on whether we wouldn’t mind staying a bit for that thorough “comfort” or we would simply be rushing to get out as soon as we get our callings answered.

St. Raymund de Penafort Building

St. Raymund de Penafort Male CR

Men’s

Bidet: YES

Soap: YES

Vendo: NO

This comfort room in St. Raymund’s matches the classic aesthetic of the building itself. While clean, it certainly shows its age from the way the lights look to the way it feels when you’re inside it. No bidets or Vendo machines are found in this restroom. It’s certainly not a place you’ll want to sit in for some alone time, but it gets the job done for sure.

St. Raymund de Penafort Female CR

Women’s 

Bidet: YES

Soap: YES

Vendo: YES

Like the men’s, this restroom resonates with the classical-inspired design of the building. It is well-maintained and somehow clean with bidets to use. It is not spacious as one can imagine but can definitely help you out in times of emergency, if need be.

 

UST Tan Yan Kee Student Center

UST TanYanKee Male CR

Men’s

Bidet: YES

Soap: YES

Vendo: NO

Every Thomasian has had at least one thing to do inside the Tan Yan Kee Student Center. A part of this experience perhaps, is a trip to their restroom. The restrooms in the Tan Yan Kee Student Center follows suit with the rest of the vibe of the building itself. While a little crammed, especially for larger groups, it certainly is clean and comfortable enough to provide a quick and quiet space to mind one’s personal business.

UST TanYanKee Female CR

Women’s 

Bidet: YES

Soap: YES

Vendo: NO

This comfort room in Tan Yan Kee Student Center offers a simple and comfortable place students could go to whenever they need to use a toilet. It has few cubicles yet all are clean. The facilities are satisfactory and sinks are well-maintained as well. However, there are no Vendo machines nor bidets for this restroom. But in times you badly need to respond to the calling, well this place shall be your go-to.

 

UST Miguel de Benavides Library

UST Library CR

Men’s

Bidet: NO

Soap: YES

Vendo: YES

Overall Rating: NO

The UST Miguel de Benavides Library is as historic as the university itself. Housing rare documents from history as well as useful references for students, the main library serves as the one of the main studying spots for Thomasians. The comfort room of the Main Library offers Vendo machines which are nice and the walls and floors are pretty clean too. One downside though, is stepping into the cubicles you will find writings on the doors as well as the toilet itself which possibly could be as old as the library.

UST Library Female CR

Women’s 

Bidet: NO

Soap: YES

Vendo: YES

Despite not having a spacious setting, the comfort room can still attend to one’s agenda. The room is clean and simple. The ambience is somehow not that perfect, and you might find yourself waiting in a queue since there are only a few cubicles available inside. The toilets are neat as well – something preferable to sit on for a short period of time.

 

St. Martin De Porres Building

St. Martin de Porres Male CR

Men’s

Bidet: NO

Soap: YES

Vendo: NO

The restroom is very noticeably crammed with the lighting being a little on the darker side which matches the ambience of the building itself. Cleanliness is not a shortcoming for sure as the bathroom was neat and free from any unusual smell. While it’s certainly not the embodiment of comfort with its slightly darker lighting, it definitely doesn’t give discomfort to whoever decides to use it.

St. Martin de Porres Female CR

Women’s

Bidet: NO

Soap: YES

Vendo: YES

St. Martin de Porres Building belongs to the list of the oldest structures in the campus. While spacious, it also holds a very simple and classic design. The entire area is clean and well-lit making the room more comfortable to use. This comfort room also has a vendo! So girls, if you are unprepared, then do not fret! This comfort room has got your back. 

 

Main Building

UST Main bldg Male CR

Men’s

Bidet: NO

Soap: YES

Vendo: NO

Perhaps the most recognizable building in the university’s history, the restroom in the UST Main Building doesn’t offer anything nearly as recognizable. If anything, it carries a very simple design that can be observed with a lot of restrooms in this article. Everything you’d expect for a restroom that a lot of Thomasians and non-Thomasians would see should they have any dealings with any of the building’s offices.

UST Main bldg Female CR

Women’s

Bidet: NO

Soap: YES

Vendo: YES

The simplicity of the layout of the restroom bears hints on what the room offers; and it is to suit the basic concerns of the users. The place is simply maintained and cleaned. Garbage cans are placed in each cubicle and the sinks are still functioning. There are no bidets as one would expect but it can still manage to attend to one’s other concerns.

 

UST Carpark & Alfredo M. Velayo College of Accountancy Building

UST College of Accountancy Male CR

Men’s

Bidet: NO

Soap: YES

Vendo: NO

What is most striking about this restroom is how spacious it really is. The cleanliness is about what you’d expect but what was noticeable was how dimly lit the restroom was. There were also a lot of urinals that were non-operational but with the amount of space present and the number of urinals in the restroom, the few that were not working could easily be compensated.

UST College of Accountancy Female CR

Women’s 

Bidet: NO

Soap: YES

Vendo: YES

With its spacious setting, this particular restroom located within the Alfredo M. Velayo building can accommodate a number of students. The mood inside is marked with a lack of cheer however it can still manage to remain comfortable as needed. Still, this restroom could as well get the job done.

 

Albertus Magnus Building

UST Albertus Magnus Male CR

Men’s

Bidet: NO

Soap: YES

Vendo: NO

Albertus Magnus is another of UST’s historical buildings housing two colleges and the Education High School. While the population implies diversity especially in programs, the comfort rooms in Albertus Magnus can accommodate the number of students housed by the building. A con in the Albertus Magnus buildings is that there are no Vendo machines nor bidets in the restrooms. However, you can still get the job done in these comfort rooms.

UST Albertus Magnus Female CR

Women’s 

Bidet: NO

Soap: YES

Vendo: YES

The comfort room fetches the same vibe as the Albertus Magnus building has. One downside that can be seen here is its narrow aisle between the cubicles that could bring discomfort to students. Even with such, the facility remains to be well-kept. The floor is clean as well as the sinks. Some toilets need improvements and must be better cleaned, however there are few which are neat enough to use. Door locks must be taken action too.

 

Roque Ruano Building

UST Ruano Male CR

Men’s

Bidet: No

Soap: YES

Vendo: NO

Just beside Albertus Magnus is the Roque Ruano building for the Engineers and IICS students. The particular comfort room we had the chance of going to was rather simplistic and basic but can certainly get the job done. The spaces are adequate and the toilets are clean enough, being a place you really wouldn’t stay a little longer for but certainly not itching to get out of.

UST Ruano Female CR

Women’s 

Bidet: NO

Soap: YES

Vendo: NO

This restroom follows the vibe the building holds. The entirety of the room contains some indications that the building is already old. Even so, not thinking about the age of the building, the comfort room is clean and spacious inside. The sinks are functional. The toilets are also squeaky clean enough to use! All told, the room is still a good place to go to help you out and relieve yourself.

 

Quadricentennial Pavilion

UST Qpav Male CR

Men’s

Bidet: NO

Soap: YES

Vendo: NO

If you could imagine what an arena comfort room would look like, you would know what the UST Quadricentennial Pavilion’s comfort room inspiration is. Wide and spacious with that “mall” ambiance, this is certainly a comfort room that guests wouldn’t mind going to. While it’s not kosher by any means, it certainly gets “comfort” right with the design and maintenance. 

UST Qpav Female CR

Women’s

Bidet: NO

Soap: YES

Vendo: NO

Same as the men’s, this comfort room inside the QPav is commodious and neat. It has a laid back atmosphere that reflects and gives students a feeling of staying a bit longer. The sinks, walls as well as the floor are considerably clean. The cubicles have toilets which are all kept clean with well-functioning toilet flushes just enough to get the job done for the users.

 

Beato Angelico Building

UST Beato Male CR

Men’s

Bidet: YES

Soap: YES

Vendo: NO

Space becomes the primary shortcoming of this particular restroom in the Beato Angelico building. While the cubicles themselves were quite spacious, the urinals could be found hidden behind a wall which could have been done to compensate for the small space that the restroom could be found in.

UST Beato Female CR

Women’s

Bidet: YES

Soap: YES

Vendo: NO

If you would look at the building, you would think that its inside resembles the classic architecture of its facade. But you might be mistaken because the facilities inside the building are well-structured and constructed into more fancified rooms. One of these is the comfort room. The entire comfort room in the building provides a relaxing setting for students and at the same time has a great design that utters comfort and class. It also has bidets and clean toilets which you would not hesitate to sit on.

 

Buenaventura Garcia Paredes, O.P. Building

UST BGPOP Male CR

Men’s

Bidet: YES

Soap: YES

Vendo: NO

Considered as one of the better if not best restrooms around the university, the BGPOP restroom provides a comfort room experience that certainly justifies one’s comfort room experience. The restroom is very clean and very spacious, good enough to have photoshoots should the need arise. Bidets are also present and even a hand-dryer. The only thing missing to make this restroom absolutely perfect is a Vendo machine but even without that, this restroom proves to be superior.UST BGPOP Female CR

Women’s

Bidet: YES

Soap: YES

Vendo: NO

From its well-designed sink to its entirety, this one is definitely the room you would think when nature calls you badly. The room is wide and well-lighted. The fresh air and sunlight that peeks through the clear panel gives the room a more comfortable ambiance. Aside from its fine interior design and well-maintained facilities, it also has bidets to offer! No wonder why this is the frequently visited comfort room for some students. It is definitely a place you wouldn’t mind sitting for a long time.

 

What becomes most apparent when looking at all the comfort rooms the University has to offer is that they all get the job done. Never to be the highlight of the university, its comfort rooms provide and experiences that sacrifices form for the sake of function. Much of the facilities in each comfort room seek to be faithful to the historic design of the buildings themselves. While never perfect, these comfort rooms will make sure that answering nature’s calls will never be an issue, no matter where you are.

Comments

Continue Reading

Blogs

How should you spend your Valentine’s Day?

For single pringles, how should you spend your Valentine’s Day?

Published

on

Artwork by Tricia Jardin

No, this quiz can’t guarantee you an instant date on the day of hearts. Rather, it could only suggest ways to be single on a day where one is allowed to say weirdly poetic cheesy lines and sing out-of-tune serenades as part of the kilig-induced seasonal package.

 

 

Comments

Continue Reading

Blogs

Best dating spots in UST this Valentine’s day

Valentine’s Day is approaching fast and there is no better way to spend it than with a date with a loved one. Dating doesn’t have to be expensive as the University could make for the perfect ambiance to build new romance, rekindle old flames, or strengthen existing connections.

Published

on

Photo by Gwen Dungao/TomasinoWeb

DISCLAIMER: TomasinoWeb does not promote public display of affection or any action that goes against the University’s code of conduct.

Whether having a date on Valentine’s day is trivial or overrated, it can still be a fun way to spend the day with friends, a special someone, or even someone entirely new. Dating doesn’t have to be expensive as the University could make for the perfect ambiance to build new romance, rekindle old flames, or strengthen existing connections.

Valentine’s Day is approaching fast and there is no better way to spend it than with a date with a loved one. Not only for people with significant others, it makes for a great opportunity to catch up with an old friend or to go out of one’s comfort zone and meet someone new. Whatever and however the case may be, Valentine’s day is a day to celebrate love in all of its forms.

Most UST alumni would probably have a fond memory or two of a date within the iconic walls of the University. Whether it be across the Plaza Mayor or on the grass of the field, it has for sure made their stay memorable. As such, there is no shame in spending a day together just enjoying the different places in the University and talking about what could’ve been, what is, and what will be. Here are some of the best places on campus for a date this Valentine’s day.

UST Grandstand

Gwen Dungao/TomasinoWeb

In the busiest days, UST’s Grandstand becomes the platform in which performances are done and at times, history is made. On its off days, the Grandstand becomes a platform to see an overview of the wide UST field as well as the Plaza Mayor and the busy streets of Espana. There is nothing more stunning than watching the sky slowly turn dimmer as the night makes its way in while the campus’ lights are illuminated. All of these are complemented by the few breezes that come every now and then reminding you to relax and live in the moment.

Stone Benches

Benches in UST aren’t only made for Popoy and Basha. These stone benches just beside the grandstand are best suited to spend time whether it’s a heart-to-heart talk, making promises, renewing old ones, or simply talking about the happenings in one’s life. Similar to the grandstand, it offers a closer to the ground view of the University and the busy streets of Espana. The stone benches around the campus make for a serene place to talk about all things, new and old.

Santisímo Rosario Parish

Sometimes the best way to celebrate love is through thanksgiving of the blessings received. Whether it be a short prayer or to hear a mass, the Santissimo Rosario Parish keeps its doors open for everyone. The spirit of Valentine’s doesn’t always have to be about the romance or the moments, sometimes it is better to just keep things simple and look back on all of the memories made, people met, and wisdom obtained.

Botanical Garden

If the busy campus isn’t something that you fancy, then perhaps the Botanical Garden could be the ideal spot to date. With tables, chairs, and surrounded by trees, the shade could be a comforting change from the usually hot and bright campus of UST. Bring a board game or perhaps takeout from a favorite food chain and the botanical garden could be an excellent spot to keep each other company for Valentine’s day.

Quadricentennial Square

Sometimes overshadowed by the view of Miguel de Benavides and the Plaza Mayor, the Quadricentennial Square provides a different aesthetic with the lights and the fountain. While it is not the best idea to visit at the peak of noon; at night this place becomes one of the most comfortable places to sit down and talk as the lights carefully light the surroundings and the music from the dance troupes practicing bring the specific energy only found in the Quadricentennial Square.

UST Miguel de Benavides Library

Carmina Beatriz Dizon/TomasinoWeb

Sometimes the ideal date isn’t what one would call a date. There are times where the best way to bond is to be present in each other’s struggle. The Miguel Benavides Library could be home to many hardworking Thomasians; but this Valentine’s Day, it wouldn’t be a bad idea to spend time together as you both try to accomplish whatever’s on your plate today. It gives a whole new meaning to “going through ups and downs” when you’re in the company of your loved one as you try to soldier through stacks of papers and more papers.

Plaza Mayor

Vince Imperio/TomasinoWeb

Keeping up with the previous entry’s theme, sometimes the best way to spend time is to simply take a step back and watch the world move. In the Plaza Mayor, you can see students, staff, professors, and other members of the Thomasian Community go about their day. While seeing the stress on the faces of others could be distressing in one’s self, being able to talk about your day knowing that you have made it past the daily grind amidst the sea of others still going through it brings a different kind of relaxation.

Benavides Park

No spot is more iconic than Benavides Park or what’s more commonly known as “Lover’s Lane”. Naming conventions aside, it is not uncommon to see groups of friends or just individuals taking their time to unwind here. What makes this place so iconic is the shade provided by the trees which mix with the bright sun or the lights of the lamps at night. Add to this the view of the statue of Miguel de Benavides and behind him the Plaza Mayor, and surely it will make for a memorable moment each time.

 

Valentine’s Day is not just for lovers but also for those who simply want to celebrate the feeling of love as everyone is deserving to be loved. It is also not about the grand gestures of love or the expensive gifts, but the creation and celebration of the memories made with that particular person or group of people. At the end of the day, it is a reminder to everyone that love exists in all shapes and forms and romantic relationships aren’t the only metric to feeling loved.

Comments

Continue Reading

Trending